FİBROTİK-İNFLAMATUVAR AKCİĞER HASTALIKLARI VE PULMONER HİPERTANSİYON SEMPOZYUMU

FİBROTİK-İNFLAMATUVAR AKCİĞER HASTALIKLARI VE

PULMONER HİPERTANSİYON

SEMPOZYUMU

6-8 ARALIK 2024

ELA QUALITY KONGRE MERKEZİ

ANTALYA

Bilimsel konu başlıkları

 • AC immünolojisi ve immünopatolojisi 
 • AC hastalıklarında romatizmal markerlar: göğüsçüler neleri bilmeli?
 • AC hastalıklarında fonksiyonel değerlendirme: romatologlar neleri bilmeli?
 • Pratik örneklerle HRCT okuma 
 • Pulmoner hipertansiyon: tanı ve tedavi yolculuğu
 • Raynoud fenomeni-kapilloroskopi yaklaşımı ve erken tanıda önemi
 • Ağır astım ve biyolojik tedavi seçimi 
 • Otoimmün ilişkili bağ doku dışı akciğer hastalıklarına yaklaşım (IPAF, ANCA ilişkili ILD,..) 
 • IPF’de az konuşulanlar 
 • Erişkin immün yetmezliği ve akciğerler 
 • Multidisipliner vaka tartışmaları: zor vakalar 
 • ILD tanısındaki radyolojik tuzaklar  
 • Anti TNF tedavi alan hastalarda TB proflaksisi 
 • Akciğerleri tutan bağ doku hastalıklarında biyolojik tedavi seçimi
 • RA akciğer tutulumu: güncel tedavi yaklaşımı